Číslo objednávky

45

Dodávateľ

Tehelňa Stova s.r.o

Adresa dodávateľa

Letecká 35

IČO dodávateľa
31703747
Predmet objednávky

kvety

Celková hodnota objednávky
50.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023