Číslo objednávky

40

Dodávateľ

Villa Market s.r.o.

Adresa dodávateľa

Chrapčiakova 1

IČO dodávateľa
31668461
Predmet objednávky

hygienické potreby

Celková hodnota objednávky
191.52
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023