Číslo objednávky

39

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Adresa dodávateľa

Gorazdová 1734/27

IČO dodávateľa
46642901
Predmet objednávky

tlač propagačných materiálov (pozvánky A5, plagáty A1,A3,A4) 435 ks

Celková hodnota objednávky
369.60
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023