Číslo objednávky

3

Dodávateľ

Nezábudka s.r.o.

Adresa dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa
47968834
Predmet objednávky

technický materiál

Celková hodnota objednávky
100.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023