Číslo objednávky
žiadosť
Dodávateľ
SPP distribúcia
Adresa dodávateľa
mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO dodávateľa
35910739
Predmet objednávky
pripojenie do siete
Celková hodnota objednávky
217.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021