Číslo objednávky
60
Dodávateľ
Živčák Ján
Adresa dodávateľa
Lieskovany 7
IČO dodávateľa
33850691
Predmet objednávky
tovar podľa vl. Výberu
Celková hodnota objednávky
148.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021