Číslo objednávky
58
Dodávateľ
Villa Market sro
Adresa dodávateľa
Chrapčiaková 1, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa
31668461
Predmet objednávky
hygienické potreby
Celková hodnota objednávky
200.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021