Číslo objednávky
50
Dodávateľ
Ing. Svoboda
Adresa dodávateľa
Štúrovo nábr. 19, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa
14372398
Predmet objednávky
konzultácie a vypacovanie posudku
Celková hodnota objednávky
150.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021