Číslo objednávky
48
Dodávateľ
Mgr.art.Sasák- XLPIXEL MEDIA
Adresa dodávateľa
Krosnianska 17, 040 22 Košice
IČO dodávateľa
45672199
Predmet objednávky
videoprezentácia MS, CLT01011
Celková hodnota objednávky
1890.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021