Číslo objednávky
38
Dodávateľ
Nezábudka s.r.o.
Adresa dodávateľa
Letná 39, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa
47968834
Predmet objednávky
tovar podľa vl. Výberu
Celková hodnota objednávky
100.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021