Číslo objednávky
24
Dodávateľ
Miva Market sro
Adresa dodávateľa
Mlynská 13, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa
36704041
Predmet objednávky
tovar podľa vl. Výberu
Celková hodnota objednávky
48.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021