Číslo objednávky
2
Dodávateľ
Porcelánová záhrada
Adresa dodávateľa
Cintorínska 22, 900 45 Malinovo
IČO dodávateľa
51160501
Predmet objednávky
stojany
Celková hodnota objednávky
435.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021