Číslo objednávky
14
Dodávateľ
Východoslovenská galéria
Adresa dodávateľa
Hlavná 27, 040 01 Košice
IČO dodávateľa
31297820
Predmet objednávky
nákup publikácii FPU
Celková hodnota objednávky
48.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021