Číslo objednávky
180
Dodávateľ
Faltin
Adresa dodávateľa
Letná 41, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa
40858561
Predmet objednávky
tlač fotografii
Celková hodnota objednávky
12.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2020