Číslo objednávky
240
Dodávateľ
Pro Laika sro
Adresa dodávateľa
Palackého 12, 81102 Bratislava
IČO dodávateľa
31355218
Predmet objednávky
fotoaparát
Celková hodnota objednávky
1349.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing.Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2019