Číslo objednávky

195

Dodávateľ

FaxCOPYPro

Adresa dodávateľa

Domkárska 15, 82105, Bratislava

IČO dodávateľa
47076178
Predmet objednávky

skener

Celková hodnota objednávky
214.90
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023