Číslo objednávky

149

Dodávateľ

Pekáreň Čingov

Adresa dodávateľa

Tatranská 126, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa
36217863
Predmet objednávky

občerstvenie

Celková hodnota objednávky
11.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2022