Číslo objednávky

144

Dodávateľ

Tlačiareň P+M

Adresa dodávateľa

Budovateľská 16, 058 53 Turany

IČO dodávateľa
46008535
Predmet objednávky

tlač katalógu

Celková hodnota objednávky
957.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2022