Číslo objednávky

142

Dodávateľ

PŠP sro

Adresa dodávateľa

Vajanského 1, 071 01 Michalovce

IČO dodávateľa
36569305
Predmet objednávky

oprava bleskozvodov

Celková hodnota objednávky
3261.60
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2022