Číslo objednávky

139

Dodávateľ

Technické služby mesta Levoča

Adresa dodávateľa

Hradby 2, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa
35528052
Predmet objednávky

rekondičný deň

Celková hodnota objednávky
230.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2022