Číslo objednávky

108

Dodávateľ

GRIZZLY s.r.o.

Adresa dodávateľa

Kráľovská 811/34, 5201, Šaľa

IČO dodávateľa
46648241
Predmet objednávky

na základe KZ a dodatku - nákup technológii pre ochranu zdravia návštev. a zamest. proti COVID 19

Celková hodnota objednávky
5340.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023