Číslo objednávky

106

Dodávateľ

Livonec SK,sr.o.

Adresa dodávateľa

Markušovská cesta 1, 5201, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa
48121347
Predmet objednávky

výmena ventilov na základe CP

Celková hodnota objednávky
214.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023