Číslo objednávky

100

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa

Sadová 13, 5201, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa
31659641
Predmet objednávky

zmiešaný odpad + poplatky

Celková hodnota objednávky
70.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023