Číslo objednávky

0

Dodávateľ

RVC Senica

Adresa dodávateľa

M. Nešpora 8, 905 01 Senica

IČO dodávateľa
37986635
Predmet objednávky

účtovné súvzťažnosti

Celková hodnota objednávky
40.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023