Pár ukážok techniky podmaľby na sklo s ľudovým motívom.