Dodávateľ
Štátny geologickú ústav D. Štúra
Adresa dodávateľa
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Predmet faktúry
predplatné
Celková hodnota faktúry
31.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
zmluva
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
2102200012
Interné číslo faktúry
59/2021