Číslo faktúry interné
59/2021
Hodnota-faktúry
31.90€
Dodávateľ
Štátny geologickú ústav D. Štúra
Číslo faktúry dodávateľ
2102200012
Adresa-dodávateľa
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Predmet fakturácie
predplatné
Objednávka-zmluva
zmluva
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021