Dodávateľ
De Aqua sro
Adresa dodávateľa
Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin
Predmet faktúry
materiál - PVO
Celková hodnota faktúry
537.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
23/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
21700504
Interné číslo faktúry
50/2021