Číslo faktúry interné
50/2020
Hodnota-faktúry
0.00€
Dodávateľ
SNM
Číslo faktúry dodávateľ
164721
Adresa-dodávateľa
Vajanského nábr.2, 81006 Bratislava
Predmet fakturácie
publikácia
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020