Dodávateľ
Chamomila sro
Adresa dodávateľa
Moravská 2, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet faktúry
respirátory
Celková hodnota faktúry
63.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
12/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
20210013
Interné číslo faktúry
34/2021