Číslo faktúry interné
2290063698/2016
Hodnota-faktúry
-1287.50€
Dodávateľ
Východoslovenská energetika
Číslo faktúry dodávateľ
2290063698
Predmet fakturácie
Preplatok el.energia
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Anna
Rok fakturácie
2016