Dodávateľ
Villa Market sro
Adresa dodávateľa
Chrapčiakova 1, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet faktúry
hygienické potreby
Celková hodnota faktúry
195.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
58/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
21020244
Interné číslo faktúry
128/2021