Číslo faktúry interné
128/2021
Hodnota-faktúry
195.12€
Dodávateľ
Villa Market sro
Číslo faktúry dodávateľ
6/21/51
Adresa-dodávateľa
Chrapčiakova 1, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet fakturácie
hygienické potreby
Objednávka-zmluva
58/2021
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021