Dodávateľ
XLPIXEL Media Studio
Adresa dodávateľa
Krosnianska 17, 040 22 Košice
Predmet faktúry
video prezentácia - clt01011
Celková hodnota faktúry
1890.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
48/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
122021
Interné číslo faktúry
126/2021