Číslo faktúry interné
126/2021
Hodnota-faktúry
1890.00€
Dodávateľ
XLPIXEL Media Studio
Číslo faktúry dodávateľ
122021
Adresa-dodávateľa
Krosnianska 17, 040 22 Košice
Predmet fakturácie
video prezentácia - clt01011
Objednávka-zmluva
48/2021
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021