Dodávateľ
Mesto SNV
Adresa dodávateľa
Radničné nám.7, 05270 Sp.Nová Ves
Predmet faktúry
vyúčtovanie nájom
Celková hodnota faktúry
101.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
530/2016
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
9119100122
Interné číslo faktúry
106/2021