Obec Ruskinovce historická fotografia

Miznutie/pripomínanie pamäte
Ruskinoviec

Komorná výstava prezentuje fragmenty diplomovej práce, ktorá sa zaoberá miznutím, pretrvávaním a pripomínaním vrstiev pamäte na mieste zaniknutej obce Ruskinovce.

Anotácia

Výstava Miznutie/pripomínanie pamäte Ruskinoviec sa venuje fenoménu zaniknutých obcí na Spiši. Chronologicky prezentuje históriu Ruskinoviec, ako jedného z 24 spišských miest. Venuje sa aj udalostiam 20. storočia, dôsledkom ktorých boli dva násilné a nespravodlivé odchody, dvoch rôznych národností, ktoré boli po stáročia obyvateľmi Ruskinoviec. Obec Ruskinovce disponovala pomerne veľkým množstvom hodnotných vrstiev, ktoré boli v roku 1952 vymazané a nahradené novou, militárnou funkciou - zriadenie vojenského pásma Javorina. Až zmena režimu umožnila aktivity pôvodných obyvateľov, ktorých snahou je záchrana pamäte a návrat na miesto bývalej obce.

Na základe spomínaných aktivít sa druhá časť výstavy sa venuje aktuálnemu stavu miesta bývalej obce a jeho budúcnosti. Túto časť tvoria fragmenty diplomovej práce, ktorá sa zaoberá pripomínaním vrstiev pamäte na mieste zaniknutej obce Ruskinovce. Spomínaná diplomová práca bola nominovaná na celoštátnu súťaž diplomových prác - Cenu profesora Jozefa Lacka, v ktorej získala odmenu za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia- PRO HUMA.

Dátum podujatia

Vernisáž 8. 11. 2023 o 16.00 hod.

Výstava potrvá do 30. 1. 2024

Miesto konania

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves

Foto galéria
Súbory na stiahnutie