Adresa dodávateľa

Za kaštieľom 2

IČO dodávateľa
33061246
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia