Číslo objednávky

32

Dodávateľ

Tehelňa Stova s.r.o.

Adresa dodávateľa

Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa
31703747
Predmet objednávky

postrek

Celková hodnota objednávky
72.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2023