Číslo objednávky
67
Dodávateľ
Domino
Adresa dodávateľa
Zimná 51, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa
594644
Predmet objednávky
tovar podľa vl. Výberu
Celková hodnota objednávky
50.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing. Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2021