Číslo objednávky
28
Dodávateľ
Penzion Kraľov prameň
Adresa dodávateľa
Novoveská cesta 29, 053 31 Novoveská Huta
Predmet objednávky
ubytovanie
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil
Ing.Krempaská
Objednávku vystavil
Slebodníková Lívia
Rok vytvorenia objednávky
2019