Číslo objednávky

189

Dodávateľ

Villa market

Adresa dodávateľa

Chrapčiakova 1, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa
31668461
Predmet objednávky

hygienické potreby

Celková hodnota objednávky
250.00
Dátum vyhotovenia objednávky
Dátum zverejnenia objednávky
Objednávku schválil

Ing. Zuzana Krempaská

Objednávku vystavil

Slebodníková Lívia

Rok vytvorenia objednávky
2022