Dodávateľ
MH2
Adresa dodávateľa
Kpt. Nálepku 98, 059 21 Svit
Predmet faktúry
grafická príprava publikácie
Celková hodnota faktúry
420.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
18/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
2021009
Interné číslo faktúry
90/2021