Číslo faktúry interné
81/2021
Hodnota-faktúry
13.34€
Dodávateľ
Slovak Telekom
Číslo faktúry dodávateľ
8282658117
Adresa-dodávateľa
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Predmet fakturácie
pevná linka
Objednávka-zmluva
1173979105
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021