Číslo faktúry interné
59/2020
Hodnota-faktúry
0.07€
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Číslo faktúry dodávateľ
1380362354
Adresa-dodávateľa
Einsteinová 24, 851 01 Bratislava
Predmet fakturácie
mobilné poplatky
Objednávka-zmluva
M021246449502SK
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020