Číslo faktúry interné
54/2021
Hodnota-faktúry
11.44€
Dodávateľ
SNM
Číslo faktúry dodávateľ
2021400131
Adresa-dodávateľa
Vajanského nábr.2, 810 06 Bratislava
Predmet fakturácie
predplatné
Objednávka-zmluva
zmluva
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021