Dodávateľ
SNM
Adresa dodávateľa
Vajanského nábr.2, 810 06 Bratislava
Predmet faktúry
predplatné
Celková hodnota faktúry
11.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
zmluva
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
2021400131
Interné číslo faktúry
54/2021