Číslo faktúry interné
121/2018
Hodnota-faktúry
0.04€
Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Číslo faktúry dodávateľ
31297927
Adresa-dodávateľa
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Predmet fakturácie
mobilné poplatky
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2018