Dodávateľ
Ing. Svoboda
Adresa dodávateľa
Štúrovo nábr. 19, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet faktúry
stat.posudok
Celková hodnota faktúry
150.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
50/2021
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
21016
Interné číslo faktúry
108/2021