Tatry (autor: P. Olekšák)

TRITRI – Tatry očami geológov

Posledná komentovaná prehliadka výstavy sa bude konať o 15.00 hod. 5. 10. 2022

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku v rámci derniéry výstavy TRITRI – Tatry očami geológov, ktorá sa uskutoční 5. 10. 2022 o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Múzea Spiša.

Využite poslednú možnosť vidieť túto výnimočnú výstavu v našom múzeu. Prostredníctvom unikátnych fotografií a trojrozmerných predmetov Vám umožní nahliadnuť na naše majestátne slovenské veľhory, ktoré poskytnú pohľad na komplikovaný a dlhodobý vývoj tohto pohoria.

Výstavou Vás bude sprevádzať RNDr. Ján Madarás, PhD., geológ a tektonik z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

Autorom výstavy TRITRI – Tatry očami geológov je Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v spolupráci s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vysoké Tatry – majestátne slovenské veľhory a zároveň aj najmenšie veľhory na svete, sú vzácnym prírodným klenotom a výsledkom stoviek miliónov rokov trvajúceho súperenia vnútorných a vonkajších geologických činiteľov. Tatry boli striedavo vysokým horstvom, zarovnanou súšou, ale aj dnom morí, v ktorých sa usadzovali sedimenty a zvyšky odumretých organizmov. Súbory týchto hornín, v pôvodnej i metamorfovanej podobe, spolu s vyvretými horninami granitového zloženia tvoria základný stavebný materiál tejto veľkolepej geologickej stavby. Miesto ich vzniku je často viazané na oblasti vzdialené až stovky kilometrov od dnešnej pozície Tatier. Rôzne geologické obdobia zanechali v Tatrách svoj rukopis, ktorý sa snažia výskumnými metódami dešifrovať geológovia. Jednou z metód, používaných v práci geológa, je aj dokumentácia prostredníctvom fotografií. Geofotografia, motivovaná vedeckým skúmaním, sa tak často prekrýva s dokumentaristickým alebo až umeleckým štýlom.

Fotografie z archívu nestora slovenskej geológie Petra Reichwaldera ako aj ďalších vedeckých pracovníkov vhodne rozčleňuje a dotvára osem tematických celkov. Jazykom prístupným širokej verejnosti približujú históriu vzniku, horninové zloženie, činnosť človeka, no aj súčasné ohrozenie tohto unikátneho prírodného klenotu.

Fotografický materiál dopĺňajú pozoruhodné predmety zo zbierok SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave, Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ako horniny, minerály a skameneliny z územia Tatier. Návštevníci môžu spoznať unikátny odliatok stôp dinosaurov z Tichej doliny z obdobia pred cca 200 miliónmi rokov, lebky medveďa jaskynného a leva jaskynného, zuby fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte morským dnom, či zlato z oblasti pod Kriváňom. Pre najmenších návštevníkov je pripravený detský kútik.

Trvanie výstavy: od 14. mája 2022 do 5. októbra 2022
Výstavné priestory Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi,
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves

Dátum sprístupnenia

Od 14. 5. 2022
Počas štandardných otváracích hodín

Do 5. 10. 2022

Umiestnenie výstavy

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves

Kurátor výstavy

Mgr. Patrícia Mackovjaková

Foto galéria