Číslo faktúry interné
45/2021
Hodnota-faktúry
433.50€
Dodávateľ
Mgr. Pavlisová
Číslo faktúry dodávateľ
16032021
Adresa-dodávateľa
Hrnčiarska 1, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet fakturácie
textové korektúry
Objednávka-zmluva
44317
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021