Číslo faktúry interné
42/2021
Hodnota-faktúry
53.00€
Dodávateľ
Výchosolovenská galéria
Číslo faktúry dodávateľ
402021013
Adresa-dodávateľa
Hlavná 27, 040 01 Košice
Predmet fakturácie
publikácie fpu
Objednávka-zmluva
14/2021
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021