Číslo faktúry interné
37/2021
Hodnota-faktúry
769.80€
Dodávateľ
Innogy
Číslo faktúry dodávateľ
3120010014
Adresa-dodávateľa
Mlynská 31, 042 91 Košice
Predmet fakturácie
zemný plyn
Objednávka-zmluva
16.12.2019
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021