Číslo faktúry interné
123/2021
Hodnota-faktúry
59.25€
Dodávateľ
Rupkki
Číslo faktúry dodávateľ
21046589
Adresa-dodávateľa
Iliašovská 33, 053 11 Smižany
Predmet fakturácie
internet
Objednávka-zmluva
240147
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021