Dodávateľ
Rupkki
Adresa dodávateľa
Iliašovská 33, 053 11 Smižany
Predmet faktúry
internet
Celková hodnota faktúry
59.00
Dátum doručenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Rok vytvorenia faktúry
2021
Objednávka k faktúre
240147
Faktúru vystavil
Slebodníková Lívia
Číslo faktúry
21046589
Interné číslo faktúry
123/2021